Return to PROFIL

Visi, Misi dan Moto

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Sekolah Terbilang

MISI SEKOLAH

Untuk melahirkan pelajar yang berkualiti

yang dapat menyumbang kepada pembangunan Islam,

bangsa dan Negara berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara

MOTO SEKOLAH

“Ilmu, Iman dan Amal Menjana Kecemerlangan SMKAA”