Return to PROFIL

Sejarah Penubuhan SMKAA

Pada mula sekolah ini ditubuhkan ia dikenali sebagai “Al-Madrasah Al-Alawiyah Al-Diniah”. Pada awal tahun 1353H (1933M), ia dikenali sebagai ‘Madrasah Al-Arabiyah Al-Izmiyah’. Pada tahun 1466H (1936M) bangunan baru telah didirikan. Bangunan bernilai RM29,000 ini dinamakan ‘Madrasah Al-Alawiyah Al-Diniah’. Nama sekolah ini ditukar kepada ‘Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Alawiyah’ pada tahun 1977. Bangunan baru pula mula diduduki pada 27 Mei 1985. Pada tahun 1996 nama sekolah ini telah ditukar kepada SMK AGAMA ARAU.