PROFIL

…….

Visi, Misi dan Moto

VISI SEKOLAH Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Sekolah Terbilang MISI SEKOLAH Untuk melahirkan pelajar yang berkualiti yang dapat menyumbang kepada pembangunan Islam, bangsa dan Negara berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara MOTO SEKOLAH “Ilmu, Iman dan Amal Menjana Kecemerlangan SMKAA”

Piagam Pelanggan Sekolah

KAMI WARGA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA ARAU BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI:- MENYEMAI SIFAT-SIFAT TAQWA, SETIA, LIBERAL, BERTOLAK ANSUR, PENYAYANG DAN CINTAKAN NEGARA. MELAHIRKAN GENERASI BERWAWASAN YANG SAINTIFIK, PROGRESIF, KREATIF, INOVATIF, BERKETERAMPILAN, BERILMU BERASASKAN IMAN DAN TAKWA DAN DAPAT MENYUMBANG KE ARAH MASA DEPAN. SENTIASA MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH BERKAITAN PENGAJARAN …

Lokasi

Enrolmen Guru

Enrolmen Pelajar

Sejarah Penubuhan SMKAA

Pada mula sekolah ini ditubuhkan ia dikenali sebagai “Al-Madrasah Al-Alawiyah Al-Diniah”. Pada awal tahun 1353H (1933M), ia dikenali sebagai ‘Madrasah Al-Arabiyah Al-Izmiyah’. Pada tahun 1466H (1936M) bangunan baru telah didirikan. Bangunan bernilai RM29,000 ini dinamakan ‘Madrasah Al-Alawiyah Al-Diniah’. Nama sekolah ini ditukar kepada ‘Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Alawiyah’ pada tahun 1977. Bangunan baru pula mula …

Logo / Lencana Sekolah

BULAN SABIT DAN BINTANG Berteraskan pendidikan Islam yang diasaskan kepada ilmu, iman dan amal soleh. AL-QURAN Pegangan yang teguh kepada Al-Quran dalam kehidupan dan penghayatan ajaran-ajarannya sebagai Ad-Din. WARNA HIJAU DAN KUNING Kesuburan jiwa dan kesepaduan ilmu, keyakinan yang mantap, cita-cita murni dan perjuangan berterusan terhadap Agama, Bangsa dan Negara.

Frasarana

DEWAN AL-FAIZIN   SURAU AL-FALAH   BAS SEKOLAH   VAN SEKOLAH   ASRAMA PUTERA   ASRAMA PUTERI